Direktør-stillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Direktør i København

Vil du være med til at modernisere it-porteføljen på en af Danmarks største statslige arbejdspladser, stå i spidsen for den videre digitalisering af ▶Kriminalforsorgen◀, og brænder du for forretningsnært it, der skaber værdi for medarbejdere og ledere? Hvis svaret er ja, så har du nu muligheden for at søge stillingen som direktør for It og digitalisering i ▶Kriminalforsorgen◀.

Dine ansvarsområder

Retsvæsenet er en af grundstenene i det danske samfund – og ▶Kriminalforsorgen◀ udgør sammen med politiet, anklagemyndigheden og domstolene straffesagskæden, der sammen har ansvaret for at bidrage til et trygt og sikkert samfund, hvor lovovertrædere stilles til ansvar for deres handlinger.

▶Kriminalforsorgen◀ beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere og ledere fordelt på Direktoratet for ▶Kriminalforsorgen◀, to underliggende kriminalforsorgsområder med tilhørende institutioner i hele landet, i Grønland og på Færøerne.

▶Kriminalforsorgen◀s hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder afsoning med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. ▶Kriminalforsorgen◀ fuldbyrder på tilsvarende vis også straffe fastsat af domstolene på Færøerne og foranstaltninger idømt af domstolene i Grønland.

▶Kriminalforsorgen◀ varetager herudover blandt...