Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger.

Adm. Direktør

Direktør i Nordjylland

Adm. Direktør

Til udvikling og internationalisering af nordjysk virksomhed inden for grøn energi

https://uhc.dk/wp-content/uploads/2021/07/Adm.-Direktoer.mp4

Som Adm. Direktør får du ansvaret for at gennemføre og videreudvikle virksomhedens forretningskoncept, som er baseret på et solidt forretningsgrundlag og med en solid ejerkreds i ryggen. Virksomheden har et vækstpotentiale, som skal indfries gennem både organisationsudvikling og afsætning på nye markeder internationalt. Der ligger desuden et vigtigt arbejde i at sikre at produktions- og projektkapaciteten matcher salgsaktiviteterne.

Med reference til bestyrelsen forventes det, at du selvstændigt, åbent og struktureret varetager virksomhedens interesser via udvikling af forretningen i henhold til markedspotentialet samt etablering af det tilhørende organisatoriske setup.

Af ansvarsområder kan nævnes:

  • Strategiudvikling, forretningsudvikling og handlingsplaner
  • Ledelse og organisering
  • Projektudvikling, projektorganisering og projektledelse
  • Drift og økonomisk styring

Du har skabt resultatergennem synlig og uddelegerende ledelse og gennem vækst på internationale markeder. Du har solid erfaring med ledelse af projektorganisationer og formår at eksekvere gennem opbygning af relationer, både internt samt med væsentlige eksterne interessenter. Du har erfaring med både at sætte de stra...