Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger.

Vicedirektør til Klima- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune

Direktør i Aalborg

Vicedirektør til Klima- og Miljøforvaltningen i Aalborg KommuneKlima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Vil du have en central rolle i dette?

Fremme og understøtte den grønne omstilling


Du bliver vicedirektør i Klima- og Miljøforvaltningen samt i den tilhørende afdeling, Miljø og Plan og indgår i forvaltningens ledelse og skal bidrage til drift og udvikling af ansvarsområderne inden for Klima og Miljø. Større tværgående initiativer og udviklingsprojekter igangsættes af ledelsen i Klima- og Miljøforvaltningen og skal give tydelig retning og ejerskab.

Vicedirektøren skal formidle faglig professionel rådgivning af høj kvalitet til udvalg og byråd, og skal samtidigt oversætte politiske beslutninger til konkrete handlinger og initiativer i forvaltningen.

Vicedirektøren skal give et professionelt og konstruktivt med- og modspil i relation til det politiske niveau. Det er en styrke for vicedirektøren at have fagligheden og modet til - i relevant omfang - at udfordre og støtte politikerne, når de politiske beslutninger inden for Klima og Miljø skal træffes.

Vicedirektøren har det øverste ansvar for drift, udvikling og ledelse af Miljø og Plan og skal med afsæt i en helhedsorienteret tilgang, varetage ledelsesopgaven i tæt samspil med funktionscheferne. Helheds- og sa...