Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger.

Direktør Job, Social og Sundhed

Direktør i Nordsjælland

Hillerød Kommune skal have ny direktør for job, social og sundhed. Vi søger en direktør, der gennem en samarbejdsorienteret, dialogbaseret og tydelig fagligt velfunderet ledelse kan videreføre og udvikle et veldrevet område i en værdibaseret organisation.

Hillerød Kommune


Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland med 51.000 indbyggere. Kommunen er en udviklingskommune, der forventer en stor befolkningstilvækst i de kommende år.
Ikke blot befolkningstilvæksten men også vores ambitioner om et højt kvalitetsniveau betyder, at den måde, vi løse vores opgaver på, er i udvikling. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og beskæftigelsesområdet og det fortsatte arbejde med at skabe sammenhænge mellem områderne er flere af de udfordringer, vi sammen skal løse.
Samlet set er der tale om yderst spændende udviklingsperspektiver, som du i et tæt og tillidsfuldt samspil med folkevalgte, ledere og medarbejdere skal arbejde med.

Jobbet som direktør for job, social og sundhed


Som direktør for job, social og sundhed har du det øverste ledelsesmæssige ansvar for Hillerød Kommunes beskæftigelsesindsats, det voksensociale område, borgerservice og det samlede ældre- og sundhedsområde. Du har den direkte ledelse af 3 afdelingschefer for henholdsvis; Ældre og Sundhed, Borger- og Socialservice og Jobcenteret med ca. 1300 medarbejdere og en række store borgervendte institutioner.
Du betjener 2 politiske udvalg; Omsorgs- og Livskraftudvalget og Udvalget f...