Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger.

Direktør

Direktør i Vestjylland

Direktør med vilje af stål til Lemvig-Thyborøn Håndbold


Har ovenstående skabt din interesse, så læs videre her:

  • Kunne du tænke dig nye udfordringer og være med til at sætte retningen for en håndbold liga klub i Danmark?
  • Vil du være med til at forme klubbens fremtid drevet af ildsjæle og frivillige?
  • Er du en solid netværker og ser det som en force i forbindelse med sponsorater?
  • Kender du mekanismerne der får et team til at stå sammen?
  • Tænker du i cirkulær økonomi?
  • Er du det stærke led mellem spillere, trænere, udvalg, bestyrelse og frivillige?

Kan du svare ’ja’ til ovenstående, så brug fem minutter på at læse videre!

Vores ledelse har valgt at trappe ned, og vi har derfor brug for dig som vores nye direktør. I den forbindelse vil der naturligvis være en overleveringsperiode, hvor du bliver støttet af den i dag siddende ledelse, som over tid forbereder den kommende pensionist tilværelse.

Som direktør får du en nøglefunktion i forbindelse med LTH’s udvikling som lighaklub i Dansk Håndbold. Fremadrettet løfter du det daglige arbejde som bl.a. består i pleje af vores sponsorer, økonomi og administration, dialog med det kommunale set-up og øvrige samarbejdspartnere alt sammen i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere.

Primært

  • Vil du have det overordnede ledelsesansvar og være klubbens kontakt i forho...