Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger.

Kreditdirektør

Direktør i Nordjylland

Kreditdirektør

til et af Danmarks solide og velrenommerede pengeinstitutter

https://uhc.dk/wp-content/uploads/2021/04/KreditdirektC3B8r_Sparekassen-NYYY.mp4

SomKreditdirektør hos Sparekassen Thy bliver din største opgave at drive en stabil og fagligt velfunderet kreditafdeling i Sparekassen Thy. Der er tale om et generationsskifte, og det vil være naturligt, at du sætter dit eget præg på den fremtidige kreditfunktion i overensstemmelse med sparekassens overordnede strategi, værdisæt og kultur.

Med reference tilsparekassens direktør bliver du ansvarlig for, at Sparekassen Thys kreditpolitikker og kreditmæssige holdninger overholdes og indarbejdes i de kundevendte afdelinger. Kreditdirektøren indgår i den øverste ledelse og har det ledelsesmæssige ansvar for 7 dedikerede medarbejdere i kreditafdelingen.

Ansvars- og arbejdsområder:

  • Ledelse
    • Støtte og underbygge en teamorienteret kultur med stærke fagligheder i kreditafdelingen
    • Sikre et højt kvalitetsniveau i kredit, som udøves og integreres i organisationen via samarbejde, rådgivning og en tydelig retning

  • Samarbejde
    • Sætte og kommunikere den kreditmæssige retning og agere videnscenter og sparringspartner for alle niveauer i de kundevendte afdelinger
    • Kreditmæssig rådgivning og sagsbehandli...