Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger.

Caljan søger Vice President Service med international erfaring

Direktør i Århus

Vi er inde i en stærk vækstfase og søger en ambitiøs person, der vil være med til at sætte kursen og drive vækststrategien globalt inden for Servicedivisionen og agere i en verden, hvor servicering af vores kunder er en vigtig del af værdikæden.

Som Vice President Service vil du få ansvaret for at videreudvikle en professionel serviceorganisation på tværs af landegrænserne og gennem et stærkt lederskab sikre fremdrift ved løbende forbedring af vores konkurrenceevne.

Ligeledes vil du få ansvaret for at sikre, at vi får videreudbygget og styrket Caljans ”Centre of Excellence” i Danmark og Letland, der støtter vores serviceafdelinger rundt om i verden. Globalt er vi i Caljan ca. 130 medarbejdere inden for Service og Aftersales.

For at understøtte strategien bliver det din opgave at forestå best practice løsninger og i samarbejde med de lokale ledere få løsningerne implementeret i resten af forretningen.

Vi arbejder i en matrixorganisation, hvor din succes afhænger af din evne til at koordinere og problemløse på tværs af organisationen med grænseflader til Sales, Logistics/Purchase, Engineering, Manufacturing og Quality.

Det bliver dit ansvar at:

  • Udarbejde og gennemføre de planlagte strategier
  • Være P&L-ansvarlig for Servicedivisionen
  • Sikre kontinuerlig udvikling af medarbejderne på serviceområdet
  • Videreudvikle vores service setup på relevante strategiske markeder
  • Løbende bid...