Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger. Skabt af jobsearch.dk

HR-direktør til Direktoratet for Kriminalforsorgen

Direktør i København

Direktoratet for Kriminalforsorgen søger en direktør til Center for HR og Uddannelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Center for HR og Uddannelse består af Koncern HR og Koncern Uddannelse. Koncern Uddannelse varetager bl.a. uddannelsen af fængsels- og transportbetjente og er lokaliseret med to uddannelsesinstitutioner i henholdsvis Birkerød og Møgelkær.

HR-direktøren har det overordnede ansvar for Kriminalforsorgens samlede HR-organisation, som ud over Koncern HR og Koncern Uddannelse i direktoratet, består af 4 regionale områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København. Den samlede HR-organisation omfatter i alt ca. 12 ledere og 110 medarbejdere og har det personaleadministrative ansvar for i alt ca. 4.300 medarbejdere.

Som HR-direktør referer du til direktøren for Kriminalforsorgen, og du vil sammen med økonomidirektøren, straffuldbyrdelsesdirektøren og IT-direktøren indgå i direktoratets direktion og Kriminalforsorgens koncernledelse. Koncernledelsen koordinerer og træffer fælles beslutninger, der skal sikre sammenhæng, udvikling og effektiv drift på tværs af Kriminalforsorgen.

Kvalifikationer

Du har en høj faglig og personlig integritet og er udpræget resultat- og serviceorienteret. Du har helhedssyn, er udviklingsorienteret og værdsætter det direkte samarbejde med mange interessenter og en stor synlighed. Du kan holde fokus på bolden og trives med komplekse samarbejdsforhold.

Vil du udbyde en direktørstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.