Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Direktør med ansvar for Teknik og Kultur

Direktør i Nordjylland

Frederikshavn Kommune søger en modig, visionær og inspirerende direktør, der kan se muligheder, drive udviklingen og forløse potentialerne.

Opgaven
Direktøren bliver en del af en direktion, hvor man spiller hinanden gode via åbenhed, ærlighed og en modig tilgang, og hvor der er en gensidig erkendelse af, at man kan mere sammen end hver for sig. Stillingen er nyoprettet, hvorfor den kommende direktør selv er med til at forme den måde, som opgaverne løses på.

Direktøren skal være en ubetinget drivkraft for udvikling og fremgang og være klar til at udfordre etablerede og vante måder at gå til opgaverne på.

Direktøren skal sikre, at det politiske niveau til enhver tid føler sig klædt på i forhold til, hvad der rører sig på teknik- og kulturområdet i kommunen. Samtidig skal direktøren sikre, at politiske visioner, strategier og beslutninger føres ud i livet. Direktøren har således en vigtig brobyggerrolle mellem det politiske niveau, administrationen og borgerne.

Direktøren skal etablere et tillidsfuldt og respektfuldt samspil med de fire centerchefer, der hører under direktørens ansvarsområde og give centercheferne plads til at udfolde deres viden, faglighed og perspektiver i organisationen.

Direktøren skal kunne samtænke opgaverne under ’Teknik og Kultur’ på en måde, så synergierne og perspektiverne bliver tydelige og udfoldes til gavn for kommunen og kommunens borgere.

Vil du udbyde en direktørstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.