Direktør-stillinger.dk

Find ledige direktørstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Områdedirektør til Kriminalforsorgen Sjælland

Direktør på Midt-og Vestsjælland

Har du solid ledelseserfaring, og er du strategisk tænkende? Trives du med et stort samfundsansvar, kan du lede gennem ledere og skabe forbedringer i en stor organisation, som er under konstant forandring, og hver dag løfter en central opgave for trygheden i Danmark? Hvis svaret er ja, så kan du søge stillingen som områdedirektør i Kriminalforsorgen Sjælland.

Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesags-kæden: At fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har således ansvaret for blandt andet landets fængsler og arresthuse samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har Kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Kriminalforsorgen Sjælland er et af Kriminalforsorgens fire regionale områder og ledes af områdedirektøren, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af områdekontoret i Ringsted med i alt 83 medarbejdere. Under området hører i alt 5 institutioner, herunder det moderne lukkede Storstrøm Fængsel på Nordfalster, som har en høj grad af sikkerhed og åbnede i 2017 som led i fornyelsen af Kriminalforsorgens bygningsmasse. Institutionerne er fordelt på 18 tjenestesteder med ca. 800 medarbejdere i mange forskellige faggrupper.

Områdedirektøren har det overordnede strategiske og ledelsesmæssige ansvar for områdets drift og dermed også ansvaret for styring, opfølgning og kvalitetssikring af institutionernes a...

Vil du udbyde en direktørstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.